Registracijos žymuo

EU/2/09/098/009

Dalintis puslapiu

Paskirties gyvūnų rūšys:

horse

Sudėtis

1 ml tirpalo yra:
veiklioji medžiaga:
meloksikamo 15 mg;
pagalbinės medžiagos:
natrio benzoato 1,5 mg.

Išlauka

Skerdienai ir subproduktams – 3 paros.
Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Indikacijos

Arkliams
Uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto ir raumenų ligoms.

Kita informacija

 • Pakuotė

  250 ml buteliukas.

 • Vaisto forma

  Geriamoji suspensija.

 • Naudojimo būdas ir dozės

  Vaistą reikia duoti sumaišytą su pašaru ar tiesiai į burną, vieną kartą per dieną po 0,6 mg meloksikamo/kg kūno svorio (t. y. 4 ml/100 kg kūno svorio), ne ilgiau kaip 14 dienų.

  Jei vaistas maišomas su pašaru, jo reikia įmaišyti į nedidelį pašaro kiekį prieš šėrimą.

  Suspensiją reikia duoti pakuotėje esančiu matavimo švirkštu.

  Švirkštą, ant kurio pažymėta kūno svorio (kg) skalė, galima sujungti su buteliuku.

  Prieš naudojant reikia gerai suplakti.

  Davus veterinarinį vaistą gyvūnui, reikia sandariai užsukti buteliuką dangteliu, šiltu vandeniu išplauti matavimo švirkštą ir palikti išdžiūti.

  Būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

 • Kontraindikacijos
  • Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.
  • Negalima naudoti arkliams, esant skrandžio ir žarnyno sutrikimams, pvz., esant sudirgimui ir kraujavimui, sutrikus kepenų, širdies ar inkstų funkcijoms ar esant hemoraginiams sutrikimams.
  • Negalima naudoti jaunesniems nei 6 sav. amžiaus arkliams.
  • Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.
 • Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas):

  Klinikinių tyrimų metu labai retais atvejais buvo pastebėtas viduriavimas, susijęs su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU). Šis klinikinis simptomas pranykdavo savaime.
  Remiantis pateikimo rinkai saugumo duomenimis, labai retais atvejais buvo pastebėtas apetito praradimas, letargija, pilvo skausmas, kolitas ir dilgėlinė.
  Remiantis pateikimo rinkai saugumo duomenimis, labai retais atvejais buvo pastebėtos anafilaktoidinės reakcijos, kurios gali būti sunkios (įskaitant mirtinas). Tokiu atveju reikia gydyti simptomiškai.
  Jei pasireiškia nepalankios reakcijos, būtina nutraukti gydymą ir konsultuotis su veterinarijos gydytoju.

 • Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas

  Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.
  Pirmą kartą atidarius laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

  Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.
  Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 6 mėn.

 • Rinkodaros teisės turėtojas:

  Dopharma Research B.V.

Specialieji įspėjimai:

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Negalima naudoti vaisto gyvūnams, esant dehidratacijai, hipovolemijai ar hipotenzijai, nes atsiranda toksinio poveikio inkstams pavojus.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU), turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Šis vaistas gali sukelti akių dirginimą. Patekus į akis, nedelsiant kruopščiai plauti vandeniu.

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Laboratoriniais tyrimais su galvijais nenustatytas teratogeninis, fetotoksinis ar toksinis patelei poveikis, tačiau nėra duomenų apie poveikį arkliams. Todėl nerekomenduotina naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima skirti drauge su gliukokortikosteroidais, kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo ar antikoaguliantais.

Nesuderinamumai

Nežinoma

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.