Fludosol® 200 mg/ml

Grįžti į produktų sąrašą

Registracijos žymuo

LT/2/23/2746/004

Dalintis puslapiu

Paskirties gyvūnų rūšys:

pigcock

Sudėtis

1 ml yra:

veikliosios medžiagos:
flubendazolo 200 mg

pagalbinių medžiagų:
metilo parahidroksibenzoato (E218) 0,8 mg
propilo parahidroksibenzoato 0,2 mg

Išlauka

Kiaulėms:
skerdienai ir subproduktams –  4 paros

Vištoms:
skerdienai ir subproduktams – 2 paros
kiaušiniams – 0 parų

Indikacijos

Kiaulėms:

Helmintozių, kurias sukelia Ascaris suum (suaugę individai ir invazinės (L3) bei žarnyno (L4) stadijos lervos), gydymui.

Vištoms:

Helmintozių, kurias sukelia Ascaridia galli (suaugę individai), Heterakis gallinarum (suaugę individai), Capillaria spp. (suaugę individai), gydymui.

Kita informacija

 • Pakuotė

  250 ml butelis
  1 l butelis

 • Vaisto forma

  Suspensija naudoti su geriamuoju vandeniu

 • Naudojimo būdas ir dozės

  Naudoti su geriamuoju vandeniu.

  Kiaulėms:
  2,5 mg flubendazolo (= 0,0125 ml arba 0,0134 g veterinarinio vaisto) kilogramui kūno svorio kasdien 2 paras iš eilės.

  Vištoms:
  1,43 mg flubendazolo (= 0,007 ml arba 0,0075 g veterinarinio vaisto) kilogramui kūno svorio kasdien 7 paras iš eilės.

 • Kontraindikacijos

  Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

 • Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

  Vištoms:
  Plunksnų vystymosi sutrikimai (dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis).

 • Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas

  Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

  Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.
  Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 3 mėn.
  Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – 24 val. Iš anksto atskiestą suspensiją po 12 valandų būtina dar kartą išmaišyti.

 • Rinkodaros teisės turėtojas

  Dopharma Research B.V.

Specialieji įspėjimai:

Dozės ir naudojimo būdas

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį. Jei gyvūnus ketinama gydyti bendrai, o ne po vieną, juos reikėtų sugrupuoti pagal kūno svorį ir atitinkamai apskaičiuoti dozę, kad ji nebūtų per maža arba per didelė.

Remiantis rekomenduojama doze ir gydomų gyvūnų skaičiumi bei svoriu, tiksli veterinarinio vaisto paros koncentracija turi būti apskaičiuota pagal šią formulę:

… ml veterinarinio vaisto/kg kūno svorio / parą   X  gydomų gyvūnų vidutinis kūno svoris (kg)   :   vidutinis vandens suvartojimas per parą (l/gyvūnui) = … ml veterinarinio vaisto litrui geriamojo vandens

Vidutinis vandens suvartojimas per parą turėtų būti įvertinamas remiantis vandens suvartojimu per praėjusią parą, o apskaičiuojant ruošiamo vandens su vaistu tūrį, reikėtų naudoti 90 % šio vidurkio.

Naudojimo būdas
Jei naudojamos svarstyklės, reikalingą tūrį galima konvertuoti pagal šią formulę: per parą reikalingas veterinarinio vaisto kiekis g = per parą reikalingas veterinarinio vaisto ml skaičius x 1,075.
Rekomenduojama naudoti tinkamai kalibruotą matavimo įrangą.

Prieš naudojimą veterinarinio vaisto talpyklę reikia stipriai purtyti 20 sekundžių.

Naudojant vaistų ruošimo rezervuarą
Įpilkite apskaičiuotą veterinarinio vaisto tūrį į tokį geriamojo vandens tūrį, koks turėtų būti suvartotas, ir maišykite suspensiją rankiniu maišytuvu (plaktuvu) mažiausiai 20 sekundžių, kol mišinys taps šiek tiek drumstas – tai rodo, kad mišinys yra homogeninis.

Naudojant dozuojamąjį siurblį
Įpilkite apskaičiuotą veterinarinio vaisto tūrį į geriamąjį vandenį, esantį dozuojamojo siurblio pradinio tirpalo rezervuare, ir maišykite suspensiją rankiniu maišytuvu (plaktuvu) mažiausiai 20 sekundžių, kol mišinys taps šiek tiek drumstas – tai rodo, kad mišinys yra homogeninis. Praėjus 12 valandų nuo mišinio paruošimo, vėl pamaišykite suspensiją rankiniu maišytuvu (plaktuvu) mažiausiai 20 sekundžių.

Homogeninę suspensiją galima gauti ir po veterinarinio vaisto praskiedimo atsargiai maišant mažiausiai 20 sekundžių, kol suspensija taps šiek tiek drumsta.
Maksimali rekomenduojama skiedimo koncentracija yra 50 ml vaisto litrui.
Prieš ir po gydymo laikotarpio būtina išvalyti vandens skirstymo sistemą.
Jei reikia, 2 valandas iki gydymo neduokite geriamojo vandens, kad paskatintumėte troškulį.
Kiekis, kurį kasdien reikia įpilti į geriamąjį vandenį, turi būti dozuojamas taip, kad visas vaisto kiekis būtų suvartotas per 24 valandas. Įsitikinkite, kad yra suvartojamas visas vanduo su vaistu, kad dozė nebūtų per maža, antraip tai gali sumažinti gydymo veiksmingumą ir paskatinti atsparumo vystymąsi.

Specialieji įspėjimai

Gydant šiuo veterinariniu vaistu, optimalių rezultatų galima pasiekti tik tada, jei tuo pat metu laikomasi griežtos higienos reikalavimų gyvūnų laikymo pastate ir aptvare.
Be reikalo naudojant antiparazitinius vaistus arba juos naudojant ne pagal veterinarinio vaisto apraše pateiktas instrukcijas, gali padidėti atrankos spaudimas įgyti atsparumą ir dėl to gali sumažėti jų veiksmingumas. Sprendimą naudoti veterinarinį vaistą reikėtų priimti tik patvirtinus parazitų rūšį ir gausumą arba pagal epidemiologinius ypatumus nustačius infekcijos riziką kiekvienai bandai (pulkui).

Būtina vengti toliau išvardytų praktikų, nes jos didina atsparumo išsivystymo riziką, todėl terapija gali būti neveiksminga:
– per dažnas ir pakartotinis tos pačios klasės antihelmintinių vaistų naudojimas ilgą laiką;
– per maža dozė dėl to, kad buvo apskaičiuotas per mažas kūno svoris, veterinarinis vaistas buvo netinkamai naudojamas arba buvo nesukalibruotas dozavimo įtaisas (jei jis naudojamas).
Įtarus klinikinį atsparumo antihelmintiniams vaistams atvejį, būtina atlikti tolesnį tyrimą naudojant tinkamus testus (pvz., helmintų kiaušinėlių skaičiaus išmatose sumažėjimo testą). Kai testo (-ų) rezultatai tvirtai rodo esantį atsparumą konkrečiam antihelmintiniam vaistui, reikėtų naudoti antihelmintinį vaistą, kuris priklauso kitai farmakologinei klasei ir pasižymi kitokiu veikimo mechanizmu. Apie patvirtintą atsparumo atvejį reikėtų pranešti registruotojui arba kompetentingoms institucijoms.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Netaikytinos.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Flubendazolas gali sukelti padidėjusį jautrumą (alergiją) ir kontaktinį dermatitą. Veterinarinio vaisto sudėtyje taip pat yra parahidroksibenzoatų, kurie gali sukelti kontaktinę padidėjusio jautrumo reakciją anksčiau įjautrintiems asmenims.
Veterinarinis vaistas gali dirginti odą ir akis.
Reikėtų vengti tiesioginio sąlyčio su veterinariniu vaistu. Dirbant su veterinariniu vaistu reikėtų dėvėti asmenines apsaugos priemones, t. y. pirštines. Po naudojimo nusiplaukiti rankas.
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas flubendazolui ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų (metilo parahidroksibenzoatui ir (arba) propilo parahidroksibenzoatui), turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.
Atsitiktinai patekus į akis, kruopščiai nuplauti vandeniu. Jei paraudo akių junginė ir tai nepraeina, reikia nedelsiant kreipkitis į gydytoją ir parodykiti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Siekiant nepakenkti aplinkai, kai veterinarinio vaisto naudojamas laisvai laikomiems naminiams paukščiams ar kiaulėms, gydymo laikotarpiu ir 1 parą po paskutinės dozės gyvūnus reikia laikyti patalpose.

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo, laktacijos ir kiaušinių dėjimo metu buvo patvirtintas. Veterinarinį vaistą galima naudoti vaikingumo, laktacijos ir kiaušinių dėjimo metu.

Vaikingumas ir laktacija
Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.
Atlikus laboratorinius tyrimus su triušiais ir žiurkėmis naudojant terapines dozes, negauta jokių duomenų apie toksinį poveikį gemalui ar teratogeniškumą. Naudojant dideles dozes, rezultatai buvo dviprasmiški. Atlikus laboratorinius tyrimus su žiurkėmis, poveikio jaunikliams laktacijos metu nebuvo.

Paukščiams kiaušinių dėjimo metu
Galima naudoti kiaušinių dėjimo metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.