Registracijos žymuo

LT/2/01/1349/001-002

Dalintis puslapiu

Paskirties gyvūnų rūšys:

Galvijai, kiaulės ir avys.

cowpigsheep

Sudėtis

1 ml yra:
veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):
tulatromicino 100 mg.

Išlauka

Galvijams (skerdienai ir subproduktams): 22 paros.
Kiaulėms (skerdienai ir subproduktams): 13 parų.

Avims (skerdienai ir subproduktams): 16 parų.

Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti vaikingoms patelėms, kurių pienas bus naudojamas žmonių maistui, 2 mėn. iki numatyto atsivedimo.

Indikacijos

Galvijai:
Galvijų kvėpavimo organų ligai (BRD), sukeltai jautrių tulatromicinui Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni ir Mycoplasma bovis, gydyti ir metafilaktikai. Prieš naudojant veterinarinį vais, būtina įsitikinti, ar bandoje tikrai nustatyta minėta liga.

Infekciniam galvijų keratokonjunktyvitui (IGK), sukeltam jautrių tulatromicinui Moraxella bovis, gydyti.

Kiaulės:
Kiaulių kvėpavimo organų ligai (SRD), sukeltai jautr tulatromicinui Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis ir Bordetella bronchiseptica, gydyti ir metafilaktikai. Prieš naudojant veterinarinį vaistą, būtina įsitikinti, ar bandoje tikrai nustatyta minėta liga. Veterinari vaistą naudoti tik tuomet, jei tikimasi, kad kiaulėms liga pasireikš per 23 d.

Avys:
Ankstyvų stadijų infekciniam pododermatitui (nagų puviniui), sukeltam virulentiškos Dichelobacter nodosus, gydyti, kai reikalingas sisteminis gydymas.

Kita informacija

 • Pakuotė

  100 ml buteliukas.

 • Vaisto forma

  Injekcinis tirpalas.

 • Naudojimo būdas ir dozės

  Galvijams:
  Švirkšti po oda.

  Po oda vieną kartą reikia švirkšti 2,5 mg tulatromicino 1 kg kūno svorio (atitinkamai 1 ml vaisto 40 kg kūno svorio). Gydant galvijus, sveriančius daugiau kaip 300 kg, dozę reikia padalinti taip, kad į vieną vietą būtų sušvirkščiama ne daugiau kaip 7,5 ml vaisto.

  Kiaulėms
  :
  Švirkšti į raumenis.

  Į raumenis kaklo srityje vieną kartą reikia švirkšti 2,5 mg tulatromicino 1 kg kūno svorio (atitinkamai 1 ml vaisto 40 kg kūno svorio). Gydant kiaules, sveriančias daugiau kaip 80 kg, dozę reikia padalinti taip, kad į vieną vietą būtų sušvirkščiama ne daugiau kaip 2 ml vaisto.
  Esant bet kokiai kvėpavimo organų ligai, rekomenduojama gydyti gyvūnus ligai tik prasidėjus ir per 48 val. po sušvirkštimo įvertinti gydymo veiksmingumą. Jei kvėpavimo organų ligos klinikiniai požymiai lieka ar stiprėja, arba gyvūnas atkrinta, gydymą būtina keisti, naudoti kitą antibiotiką ir gydyti, kol klinikiniai požymiai pranyks.
  Avims
  :
  Švirkšti į raumenis.

  Į raumenis kaklo srityje vieną kartą reikia švirkšti 2,5 mg tulatromicino 1 kg kūno svorio (atitinkamai 1 ml vaisto 40 kg kūno svorio).
  Norint tinkamai dozuoti, būtina kuo tiksliau nustatyti gyvūno svorį, kad būtų išvengta per mažų dozių skyrimo. Daug kartų naudojant flakoną, vaistui įtraukti rekomenduojama naudoti išsiurbimo adatą arba daugiadozį švirkštą, kad kamštelis nebūtų per daug subadytas.

  Dangtelį galima saugiai pradurti iki 25 kartų, naudojant 100 ml flakonus ir iki 50 kartų 250 ml flakonus.

 • Kontraindikacijos

  Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui makrolidiniams antibiotikams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

 • Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas):

  Galvijams po oda sušvirkštas veterinarinis vaistas labai dažnai sukelia trumpalaikį skausmą ir patinimą injekcijos vietoje, kuris gali išlikti iki 30 d. Kiaulėms ir avims sušvirkštus į raumenis, tokių reakcijų nepastebėta.
  Patomorfologinės reakcijos injekcijos vietoje (įskaitant laikiną kraujo priplūdimą, edemą, fibrozę ir pakraujavimą) yra labai dažnos galvijams ir kiaulėms maždaug 30 d. po sušvirkštimo.

  Avims, sušvirkštus į raumenis, labai dažni trumpalaikiai diskomforto požymiai (galvos kratymas, injekcijos vietos trynimas, traukimasis atgal). Šie požymiai praeina per kelias minutes.

  Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

  labai dažna (nepalanki (ios) reakcija (os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),

  dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),

  nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),

  – reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
  labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimu
  s).

 • Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas

  Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 • Rinkodaros teisės turėtojas:

  Dopharma B.V.