Registracijos žymuo

EU/2/09/098/001

Dalintis puslapiu

Paskirties gyvūnų rūšys:

cowpig

Sudėtis

1 ml tirpalo yra:
veikliosios medžiagos:
meloksikamo 5 mg;
pagalbinės(-ių) medžiagos(-ų):
benzilo alkoholio 50 mg.

Išlauka

Galvijienai ir subproduktams – 15 parų.
Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.
Kiaulienai ir subproduktams – 5 paros.

Indikacijos

Galvijams
Ūmine kvėpavimo takų infekcine liga sergantiems galvijams naudotinas kartu su atitinkamu gydymu antibiotikais klinikiniams simptomams mažinti.
Viduriuojantiems vyresniems nei savaitės amžiaus veršeliams ir jauniems, nemelžiamiems galvijams skiriamas kartu su oraliniu rehidraciniu gydymu klinikiniams simptomams mažinti.
Veršeliams pooperaciniam skausmui, pašalinus ragus, malšinti.
Kiaulėms
Esant neinfekciniams lokomotoriniams sutrikimams, raišumo ir uždegimo simptomams mažinti.
Su nedidelėmis minkštųjų audinių operacijomis, pvz., kastravimu, susijusiam pooperaciniam skausmui malšinti.

Kita informacija:

 • Pakuotė

  100 ml buteliukas.

 • Vaisto forma

  Injekcinis tirpalas.

 • Naudojimo būdas ir dozės

  Galvijams
  Po oda reikia švirkšti po 0,5 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio (t. y. 10,0 ml/100 kg kūno svorio) vieną kartą ir derinti su atitinkamu gydymu antibiotikais ar oraline rehidracija.
  Kiaulėms
  Lokomotoriniai sutrikimai
  Vieną kartą į raumenis reikia švirkšti 0,4 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio (t. y. 2,0 ml/25 kg kūno svorio). Jei reikia, praėjus 24 val., galima skirti antrą meloksikamo dozę. Kadangi vietinis vaisto toleravimas įvertintas tik po vienkartinės injekcijos, antrą kartą vaistą rekomenduotina švirkšti kitoje vietoje.
  Pooperacinio skausmo mažinimas
  Prieš operaciją į raumenis reikia vieną kartą švirkšti 0,4 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio (t. y. 0,4 ml/5 kg kūno svorio).
  Ypatingą dėmesį reikia skirti tiksliam dozavimui, įskaitant tinkamo dozavimo prietaiso naudojimą ir tikslų kūno svorio nustatymą.
  Naudojant būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

 • Kontraindikacijos

  Negalima naudoti gyvūnams sutrikus kepenų, širdies ar inkstų funkcijoms ir esant polinkiui kraujuoti,
  kai nustatyta skrandžio ir žarnyno opinių pažeidimų.
  Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.
  Negalima naudoti jaunesniems kaip savaitės amžiaus viduriuojantiems galvijams gydyti.
  Negalima naudoti jaunesniems kaip 2 dienų amžiaus paršeliams.

 • Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas):

  Klinikinių tyrimų metu galvijams po oda sušvirkštus vaistų, injekcijos vietoje dažnai pasireiškė trumpalaikis tynis. Tynis injekcijos vietoje gali būti skausmingas.
  Klinikinių tyrimų metu kiaulėms sušvirkštus vaistų į raumenis, injekcijos vietoje pasireiškė trumpalaikis tynis.
  Labai retais atvejais gali pasireikšti anafilaktoidinės reakcijos, kurios gali būti sunkios (įskaitant mirtinas). Tokiu atveju reikia gydyti simptomiškai.
  Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:
  – labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),
  – dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),
  – nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),
  – reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),
  – labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

 • Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas

  Buteliuką su injekciniu tirpalu reikia laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.
  Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.
  Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.
  Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

 • Rinkodaros teisės turėtojas:

  Dopharma Research B.V.

Specialieji įspėjimai:

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams
Veršelių gydymas Melovem, likus 20 minučių iki ragų šalinimo, sumažina pooperacinį skausmą.
Naudojant vien Melovem, ragų šalinimo procedūros metu skausmo pakankamai numalšinti nepavyks.
Siekiant užtikrinti, kad operacijos metu skausmas būtų pakankamai numalšintas, kartu reikia naudoti atitinkamą analgetiką.
Paršelių gydymas Melovem prieš kastravimą sumažina pooperacinį skausmą. Norint užtikrinti nuskausminimą operacijos metu, kartu reikia naudoti atitinkamą anestetiką ir (arba) sedatyvą.
Siekiant užtikrinti geriausią galimą skausmo malšinimo poveikį po operacijos, Melovem reikia sušvirkšti likus 30 minučių iki operacijos.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Jei pasireiškia nepalankios reakcijos, būtina nutraukti gydymą ir konsultuotis su veterinarijos gydytoju.
Negalima naudoti vaisto gyvūnams esant labai didelei dehidracijai, hipovolemijai ar hipotenzijai ir tiems, kuriems reikalinga parenterinė rehidracija, nes gali būti toksinio poveikio inkstams pavojus.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Atsitiktinai įsišvirkštus šio vaisto gali atsirasti skausmas. Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU), turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.
Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.
Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galvijams
Galima naudoti vaikingoms patelėms. Dėl patelių, kurių pienas bus naudojamas maistui.

Kiaulėms
Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Neskirti drauge su gliukokortikosteroidais, kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo ar antikoaguliantais.

Nesuderinamumai
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.