Flordofen® 300 mg/ml

Grįžti į produktų sąrašą

Registracijos žymuo

LT/2/13/2194/003

Dalintis puslapiu

Paskirties gyvūnų rūšys:

cowpig

Sudėtis

1 ml tirpalo yra:
veikliosios medžiagos:
florfenikolio 300 mg.

Išlauka

Galvijai
Skerdienai ir subproduktams:
švirkštus į raumenis (20 mg 1 kg kūno svorio, du kartus) – 30 parų,
švirkštus po oda (40 mg 1 kg kūno svorio, vieną kartą) – 44 paros.
Pienui: neregistruota naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui, taip pat ir užtrūkimo metu.
Kiaulės
Skerdienai ir subproduktams: 18 parų.

Indikacijos

Galvijams, segantiems kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis, kurias sukelia florfenikoliui jautrios Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ir Histophilus somni, gydyti ir profilaktiškai.
Prieš pradedant naudoti profilaktiškai, liga turi būti nustatyta bandoje.
Kiaulėms, ūmiems kvėpavimo takų ligų, kurias sukelia florfenikoliui jautrios Actinobacillus pleuropneumoniae ir Pasteurella multocida padermės, protrūkiams gydyti.

Kita informacija

 • Pakuotė

  100 ml buteliukas.

 • Vaisto forma

  Injekcinis tirpalas.

 • Naudojimo būdas ir dozės

  Galvijams: švirkšti į raumenis ar po oda.
  Kiaulėms: švirkšti į raumenis.

  Galvijai
  Gydymas
  Švirkšti į raumenis: du kartus kas 48 val. švirkšti 20 mg florfenikolio 1 kg kūno svorio (1 ml vaisto 15 kg kūno svorio) naudojant 16 dydžio adatą.
  Švirkšti po oda: vieną kartą švirkšti 40 mg florfenikolio 1 kg kūno svorio (2 ml vaisto 15 kg kūno svorio) naudojant 16 dydžio adatą.
  Profilaktika
  Švirkšti po oda: vieną kartą švirkšti 40 mg florfenikolio 1 kg kūno svorio (2 ml vaisto 15 kg kūno svorio) naudojant 16 dydžio adatą.
  Kiaulės
  Į raumenis du kartus kas 48 val. švirkšti 15 mg florfenikolio 1 kg kūno svorio (1 ml vaisto 20 kg kūno svorio) naudojant 16 dydžio adatą.
  Į bet kurią injekcijos vietą bet kuriuo naudojimo būdu (į raumenis ir po oda) negalima švirkšti daugiau nei 10 ml tirpalo galvijams ir 3 ml kiaulėms. Abiem paskirties rūšims vaistą švirkšti reikia tik į kaklą.
  Siekiant užtikrinti teisingą dozavimą ir išvengti per mažos dozės, gyvulio kūno svoris turi būti nustatytas kaip įmanoma tiksliau.
  Rekomenduojama gyvulius gydyti pradinėse ligos stadijose ir įvertinti atsaką į gydymą per 48 val. Po antrosios injekcijos. Jei kvėpavimo takų ligos klinikiniai požymiai išlieka 48 val. po paskutinės injekcijos arba jeigu įvyksta atkrytis, gydymą reikia pakeisti naudojant kitą vaisto formą ar kitą antibiotiką ir gydyti, kol išnyks klinikiniai požymiai.
  Prieš ištraukiant kiekvieną dozę, kamštelį būtina dezinfekuoti. Reikia naudoti sausą sterilią adatą ir švirkštą.
  Buteliuko kamštelio negalima pradurti daugiau nei 25 kartus.

 • Kontraindikacijos

  Negalima naudoti suaugusiems veisiamiems buliams ir kuiliams.
  Negalima naudoti padidėjus jautrumui florfenikoliui ar buvus alerginių reakcijų į florfenikolį ar bet kurią pagalbinę medžiagą.

 • Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas):

  Galvijams gydymo metu gali sumažėti apetitas ir laikinai suminkštėti išmatos. Baigus gydymą, gydytų gyvulių sveikata atsistato greitai ir visiškai.
  Švirkščiant vaistą į raumenis ir po oda, injekcijos vietoje galimi už degiminiai pakitimai, išliekantys iki 14 dienų.
  Labai retais atvejais buvo pastebėtos galvijų anafilaksinės reakcijos.
  Kiaulėms dažnai pasitaikančios nepalankios reakcijos yra trumpalaikis viduriavimas ir (arba) perianalinė ir rektinė eritema / edema, pasireiškiančios 50 % gyvulių. Šis poveikis gali trukti apie savaitę. Lauko sąlygomis apie 30 % gydytų kiaulių po savaitės ar vėliau nuo antros dozės sušvirkštimo pasireiškė pireksija (40C) kartu su vidutinio sunkumo depresija ar vidutinio sunkumo dispnėja.
  Injekcijos vietoje galimas trumpalaikis patinimas, išliekantis iki 5 dienų. Injekcijos vietoje uždegiminiai pakitimai gali išlikti iki 28 dienų.

 • Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas

  Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
  Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.
  Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės: – plastikinio buteliuko – 2 metai, – stiklinio buteliuko – 12 mėn.
  Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos.

 • Rinkodaros teisės turėtojas:

  Dopharma Research B.V.

Specialieji įspėjimai:

Šio veterinarinio vaisto sudėtyje nėra antimikrobinių konservantų.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Negalima naudoti maž iau nei 2 kg sveriantiems paršeliams.
Vaisto naudojimas turi būti pagrįstas iš gyvūno išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei tai neįmanoma, gydymas turi būti grindžiamas vietos (regiono, ūkio) epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą.
Naudojant vaistą, reikia atsižvelgti į oficialią nacionalinę ir regioninę antimikrobinių medžiagų naudojimo politiką.
Vaisto naudojimas nesilaikant VVA pateiktų nurodymų gali sustiprinti bakterijų atsparumą florfenikoliui ir sumažinti gydymo kitomis antimikrobinėmis medžiagomis veiksmingumą, nes gali atsirasti kryžminis atsparumas.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas florfenikoliui ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.
Vengti atsitiktinio įsišvirkštimo. Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.
Vengti patekimo ant odos ar į akis. Patekus ant odos ar į akis, reikia nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Po naudojimo plauti rankas.
Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas propilenglikoliui ar makrogoliams, šio vaisto naudoti negali.

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu
Laboratoriniais tyrimais nenustatytas teratogeninis ar fetotoksinis poveikis.

Galvijai
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Kiaulės
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Nerekomenduojama šį veterinarinį vaistą naudoti kiaulėms vaikingumo ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Nežinoma.

Nesuderinamumai
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.