Registracijos žymuo

Dalintis puslapiu

Kita informacija

 • Pakuotė

  1 kg talpyklė.

 • Vaisto forma

  Milteliai geriamajam tirpalui ruošti.

 • Naudojimo būdas ir dozės

  Norint taisyklingai naudoti Doxylin® 100 % ir “WpH corrector”, reikia atsižvelgti į tris kriterijus, kurie turi būti įvertinti, siekiant nustatyti tinkamą “WpH corrector” kiekį.

  1. Doxylin® 100% kiekis
  “WpH corrector” su Doxylin® 100% dažniausiai naudojamas santykiu 1:1. Tokiu atveju, jei norime ištirpinti 100 g Doxylin® 100% 10-je litrų vandens, pirmiausia jame reikia ištirpinti 100 g “WpH corrector”.
  2. Vandens kiekis
  Doxylin® 100% yra milteliai su žemu pKa*. Pradedant jį tirpinti vandenyje, tirpalo pH mažėja, tačiau skiedžiant vandeniu, pH kyla, todėl būtina žinoti, kad ruošiant pirminį tirpalą, reikėtų naudoti kuo mažesnį vandens kiekį, kad tirpalo pH nedidėtų, kitų atveju jo sumažinimui reikės didesnio “WpH corrector” kiekio.
  *pKa – rūgšties disociacijos konstanta

  3. Geriamojo vandens kokybė
  Norint žinoti, koks kiekis “WpH corrector” bus reikalingas, ypač svarbu atsižvelgti į pH lygį ir vandens kietumą – kuo aukštesnis pH ir kietesnis vanduo, tuo didesnis kiekis “WpH corrector” bus reikalingas, norint paruošti stabilų tirpalą.

 • Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas

  Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
  Laikyti sausoje vietoje.

 • Rinkodaros teisės turėtojas:

  Dopharma Research B.V.

Specialieji įspėjimai:

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Smarkiai dirgina akis. Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.