Farmakologinis budrumas

Kas yra farmakologinis budrumas?

Pagrindinis farmakologinio budrumo tikslas yra įvertinti ir stebėti registruotų (veterinarinių) vaistų saugumą ir efektyvumą. Farmakologinis budrumas (FB) – yra bendra vyriausybės, veterinarijos pramonės, veterinarų ir vartotojų pastangų visuma, siekiant įvertinti veterinarinių vaistų saugumą ir veiksmingumą praktikoje, kadangi saugus ir efektyvus vaisto naudojimas yra naudingas visiems.

Paprastai yra tikimasi, kad bet koks veterinarinio vaisto naudojimas gali sukelti tam tikras nepageidaujamas reakcijas. Naudojant produktą tarp nepageidaujamos reakcijos tikimybės ir teikiamos naudos turėtų būti pusiausvyra, kitaip dar vadinama rizikos-naudos balansu. Registravimo metu palyginamas galimos naudos ir pavojaus santykis. Produkto saugumas ir efektyvumas yra intensyviai stebimas visos registracijos metu.

Po registracijos šis balansas turėtų išlikti nepakitęs. Tačiau nepaisant išsamių mokslinių tyrimų atliekamų prieš registruojant produktą, nepalankios reakcijos gali pasireikšti net ir tada, kai produktas jau bus įvestas į rinką. Taip nutinka dėl to, kad produktas tampa plačiai naudojamas esant įvairioms aplinkybėms. Nepalankios reakcijos gali pasireikšti ir tuomet, jei veterinarinis vaistas jau kurį laiką yra rinkoje, pavyzdžiui, pasikeitus aplinkybėms ar panaudojus kartu su naujai rinkoje įvestu vaistu.