Registracijos žymuo

LT/2/14/2222/004

Dalintis puslapiu

Paskirties gyvūnų rūšys:

pigcock

Sudėtis

1 g miltelių yra:
veikliosios medžiagos:
amoksicilino 697 mg (atitinka 800 mg amoksicilino trihidrato).

Išlauka

Kiaulienai ir subproduktams – 2 paros.
Paukštienai ir subproduktams – 1 para.
Neregistruota naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.
Negalima naudoti likus 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

Indikacijos

Kiaulėms gydyti, sergant amoksicilinui jautrių mikroorganizmų sukeltomis kvėpavimo takų, virškinimo trakto, šlapimo ir lyties takų infekcinėmis ligomis, antrinėmis infekcinėmis ligomis po virusinių infekcijų bei septicemija.

Vištoms (broileriams, pakairinėms ir veislinėms vištaitėms) gydyti, sergant amoksicilinui jautrių mikroorganizmų sukeltomis kvėpavimo takų ir virškinimo trakto infekcinėmis ligomis.

Kita informacija

 • Pakuotė

  1 kg talpyklė.

 • Vaisto forma

  Geriamieji milteliai.

 • Naudojimo būdas ir dozės

  Vaistą reikia sugirdyti.

  Kiaulėms skirti su geriamuoju vandeniu ar pašaru.
  Kiaulėms rekomenduotina dozė yra 11,2 mg amoksicilino 1 kg kūno svorio per parą (atitinka 16,1 mg veterinarinio vaisto 1 kg kūno svorio per parą), gydyti 3-5 d. iš eilės.

  Vištoms skirti su geriamuoju vandeniu.
  Vištoms rekomenduotina dozė yra 20 mg amoksicilino 1 kg kūno svorio per parą (atitinka 28,7 mg
  veterinarinio vaisto 1 kg kūno svorio per parą), gydyti 3-5 d. iš eilės.

  Naudojimas su geriamuoju vandeniu Ruošiant vandenį su vaistu, reikia atsižvelgti į gydomų gyvūnų kūno svorį ir jų išgeriamą vandens kiekį per parą. Išgeriamas vandens kiekis gali skirtis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip rūšis, amžius, sveikatos būklė ir laikymo sistema (pvz., skirtinga temperatūra, skirtingi šviesos režimai). Siekiant gauti tinkamą dozę, reikia koreguoti amoksicilino koncentraciją. Vandens su vaistu reikia ruošti tiek, kad gyvūnai jį išgertų per 12 val. Visą neišgertą vandenį su vaistu po 12 val. reikia išpilti ir ruošti šviežią tirpalą kitoms 12 valandų. Reikalingą vaisto paros kiekį mg 1 l geriamojo vandens galima apskaičiuoti naudojant šią formulę:

  … mg miltelių / 1 kg kūno svorio per parą x Gydytinų gyvūnų vidutinis kūno svoris (kg)
  Vidutinis vieno gyvūno per parą išgeriamo vandens kiekis (l)
  = … mg miltelių / 1 l geriamojo vandens

  Veterinarinį vaistą į geriamąjį vandenį reikia dėti kruopščiai maišant, kol milteliai visiškai ištirps.
  Didžiausias vaisto tirpumas vandenyje yra maždaug 6 g/l. Gydomiems gyvūnams turi būti užtikrinta pakankama prieiga prie vandens tiekimo sistemos, kad jie išgertų pakankamai vandens. Gydymo laikotarpiu gyvūnai neturi gauti gerti kito vandens. Laisvai laikomi gyvūnai gydymo laikotarpiu turi būti tvarte.
  Jei įmanoma, baigus gydyti reikia tinkamai išvalyti vandens tiekimo sistemą, kad išvengti mažų veikliosios medžiagos kiekių patekimo į gyvūnų organizmą.
  Naudojimas su pašaru.
  Rekomenduotiną veterinarinio vaisto paros dozę taip pat galima pateikti su pašaru. Šis naudojimo būdas skirtas tik pavienėms kiaulėms ūkiuose gydyti, kai gydymo reikia tik nedideliam kiaulių skaičiui. Naudoti su pašaru tinka tik 100 g pakuotė.
  Didesnes gyvūnų grupes reikia gydyti geriamuoju vandeniu su vaistu.
  Prieš kiekvieną naudojimą miltelius reikia kruopščiai išmaišyti nedideliame kiekyje pašaro ir suduoti gyvūnui tiesiogiai prieš pagrindinį šėrimą. Būtina įsitikinti, kad numatytą dozę gyvūnas visiškai nurytų.
  Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį, kad neperdozuoti.

 • Kontraindikacijos

  Negalima naudoti, padidėjus jautrumui penicilinams arba kitiems beta laktaminiams antibiotikams.
  Negalima naudoti esant ß-laktamazę gaminančių bakterijų.
  Negalima naudoti kiškiniams gyvūnams ir graužikams, pvz., jūrų kiaulytėms, žiurkėnams ar smiltpelėms.
  Negalima naudoti gyvūnams stipriai sutrikus inkstų funkcijai, pvz., esant anurijai ar oligurijai.
  Negalima naudoti atrajotojams ar arkliams.

 • Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas

  Laikyti žemesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.
  Laikyti originalioje pakuotėje. Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.
  Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.
  Tinkamumo laikas, ištirpinus geriamajame vandenyje, – 12 val.
  Tinkamumo laikas, įmaišius į pašarą, – sunaudoti nedelsiant.

 • Rinkodaros teises turetojas

  Dopharma Research B.V.

Specialieji įspėjimai:

Specialios naudojimo atsargumo priemones

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams
Sergantys gyvūnai gali nenorėti gerti ir, jei reikia, juos būtina gydyti parenteriniai.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Naudojant vaistą, būtina atsižvelgti į oficialius, nacionalinius bei vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus.
Vaisto naudojimą būtina pagrįsti jautrumo tyrimais. Jei tai atlikti neįmanoma, gydymas turi būti pagrįstas vietos (regiono, ūkio) epidemiologinias duomenimis apie paskirties bakterijų jautrumą.
Jei vaistas naudojamas neatsižvelgiant į vaisto apraše pateiktus nurodymus, gali padidėti bakterijų atsparumo amoksicilinui paplitimas ir sumažėti gydymo veiksmingumas.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos šioms medžiagoms kartais gali būti sunkios.
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas beta laktaminiams antibiotikams, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.
Dirbti su veterinariniu vaistu reikia apdairiai, vengti sąlyčio ir laikytis visų rekomenduotinų atsargumo priemonių.
Maišant arba dirbant su vaistu, reikia mūvėti pirštines ir dėvėti arba vienkartinę apsauginę puskaukę, atitinkančią Europos standartą EN149, arba daugkartinį respiratorių, atitinkantį Europos standartą EN140 su EN143 atitinkančiu filtru. Baigus darbą būtina plauti rankas.
Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant reikia plauti vandeniu.
Jei po sąlyčio su veterinariniu vaistu pasireiškia tokie simptomai, kaip odos išbėrimas, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Veido, lūpų ar akių tynis arba pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms patelėms ir laktacijos metu nenustatytas.
Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais nenustatytas joks teratogeninis, fetotoksinis ar toksinis patelei poveikis.
Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Negalima derinti su bakteriostatiniais antibiotikais.

Nesuderinamumai
Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.