Veterinarinių antimikrobinių medžiagų ateitis

Atsparumas antibiotikams yra viena didžiausių grėsmių žmonijai. Todėl per pastarąjį dešimtmetį buvo daromas didelis spaudimas antibiotikų naudojimui veterinarijoje. Dėl to 2011–2018 m. antibiotikų pardavimai ES sumažėjo 34 proc., o remiantis naujausia JIACRA ataskaita (Europos vaistų agentūros paskelbta 2021 m.), maistiniams gyvūnams antibiotikai naudojami rečiau nei žmonėms.

Svarbu pabrėžti, kad nepriklausomai nuo ūkininkavimo sistemos, biologinio saugumo priemonių ar kitos žemės ūkio praktikos, gyvūnai gali susirgti ir jiems gali reikėti gydymo antibiotikais. ES pripažįsta, kad gyvūnai gali jausti, todėl prireikus juos reikia gydyti. Galimybė gydyti sergančius gyvūnus apsaugo gyvūnų gerovę ir yra būtina visuomenės sveikatai, nes mažina zoonozės (sukeliančios 70 proc. visų žmonių ligų) atvejus ir didina maisto saugą.

Naujasis reglamentas dėl veterinarinių vaistų (ES reglamentas 2019/6), kuris turėtų įsigalioti 2022 m. sausį, yra paremtas principu „Viena sveikata“, atsižvelgiant į ekspertų nuomones tiek iš žmonių sveikatos, tiek iš gyvūnų sveikatos pusės. Antibiotikų naudojimas gyvūnams yra dar griežčiau reglamentuojamas, ir netgi yra galimybė uždrausti naudoti antibiotikus veterinarijoje.

Siekiant sumažinti antimikrobinių medžiagų naudojimą ir taip sumažinti atsparių bakterijų atsiradimo riziką, daug dėmesio skiriama apdairiam naudojimui žmonėms ir gyvūnams. Apdairus naudojimas gyvūnams susideda iš atsakingo naudojimo (antibiotikų poreikio mažinimo gerinant gyvūnų sveikatą) ir racionalaus naudojimo (tinkamo antibiotikų naudojimo, kai būtina gydyti antibiotikais).

„Dopharma“ akcentuoja apdairaus naudojimo svarbą. Remdamiesi didele gyvūnų gydymo antibiotikais patirtimi ir žiniomis, galime teikti kvalifikuotą pagalbą veterinarams ir ūkininkams racionalaus (pvz., mūsų investicijos į farmakokinetikos tyrimus ir mūsų unikalus platus antibiotikų produktų asortimentas) ir atsakingo (pvz., gydymas ne antibiotikais ir autogeninėmis vakcinomis) naudojimo klausimais.

Mūsų įsipareigojimas naudoti antibiotikus apdairiai ir taikyti koncepciją „Viena sveikata“ išreiškiamas mūsų šūkiu:

Kuo mažiau, tik tiek, kiek reikia

 

Daugiau informacijos: Dopharma Baltic LTD. – Ukmergės g. 241 – LT-07108 Vilnius – Lietuva T: +370 (5) 210 1335 – [email protected]