Dopharma įmonei priklauso Ripac Labor laboratorija

2017 m. rugsėjo 1 d., Dopharma International B.V. įsigijo 65 proc. Bendrovės Ripac Labor akcijų ir nuo to laiko p. Dagmar Kohler Repp būdama pagrindine vadovaujančia akcininke kartu su Dopharma International B.V. toliau plėtojo RIPAC-LABOR veiklą.

Nuo 2014 m. Dopharma International B.V. pradėjo kaupti didelę patirtį rinkodaroje, vaistų platinime ir specifinių vakcinų ūkiams gamyboje. Bendrovė mano, kad tokio tipo profilaktika yra svarbi strateginė gyvūnų sveikatos sprendimų kryptis tęsiant tolimesnius investavimus.

Dėl šios priežasties Dopharma International B.V. susitarė su p. Dagmar Kohler Repp įsigyti likusias RIPAC LABOR akcijas. To pasekoje 2021 m. liepos 31d. p. Dagmar Kohler nusprendė nutraukti savo veiklą RIPAC LABOR laboratorijoje.

RIPAC-Labor atstovauja generalinis direktorius p.Heiko Rudiger. 2020 m. pabaigoje jis prisijungė prie bendrovės ir dabar vadovaus vienoje iš svarbiausių Dopharma Group bendrovių – RIPAC LABOR.

RIPAC-LABOR ir toliau kartu su Dopharma Group tieks ir tobulins reikšmingas vakcinas Europos rinkoje, užtikrindama prieinamumą Jums, mūsų gerbiami klientai.

Šis svarbus pokytis RIPAC-LABOR bendrovėje lemia ateinančias papildomas investicijas į produktų ir paslaugų kokybę, taip pat į išplėstus gamybos pajėgumus, kad patenkinti ūkių vakcinų poreikius ne tik dabar, bet ir ateityje.

Jei turite klausimų susijusių su šia informacija, susisiekite su p. Heiko Rudiger:

[email protected]
+49 175 4709368